FAQ

1. Co to jest FLEXISEQ®?

2. Gdzie można kupić FLEXISEQ®?

3. Ile kosztuje FLEXISEQ®?

4. Jak skuteczne są produkty FLEXISEQ®?

5. Jakie są często zgłaszane działania niepożądane?

6. Wystąpiła u mnie reakcja po zastosowaniu FLEXISEQ®; czy mam przerwać leczenie?

7. Jak należy nakładać żel?

8. Co należy zrobić, jeśli nieprawidłowo nałożę produkt?

9. Jak często należy nakładać produkty FLEXISEQ®?

10. Czy można zmienić schemat terapii, np. na co drugi dzień?

11. Jakie są różnica pomiędzy FLEXISEQ® i innymi sposobami leczenia bólu?

12. Jak skuteczny jest FLEXISEQ® w porównaniu z innymi produktami stosowanymi miejscowo w tym samym celu?

13. Jak działa FLEXISEQ®?

14. Jakie dowody potwierdzają, że mikrokapsułki Sequessome™ przedostają się do stawu?

15. Jak szybko działa FLEXISEQ®?

16. Jak długo można stosować FLEXISEQ®?

17. Przez jaki najdłuższy czas pacjenci byli leczeni za pomocą FLEXISEQ®?

18. Jak długo utrzymuje się efekt zmniejszenia bólu po przerwaniu leczenia?

19. Czy produkty FLEXISEQ® są dla mnie odpowiednie?

20. Czy produkty FLEXISEQ® można stosować u pacjentów z innymi chorobami, np. SM, cukrzycą?

21. Czy FLEXISEQ® można stosować razem z lekami?

22. Jaka łączna liczba pacjentów była leczona produktem FLEXISEQ®?

23. W jaki sposób badano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktów FLEXISEQ®?

24. Dlaczego nie przeprowadzono badań dotyczących dłoni lub innych stawów?

25. Czy FLEXISEQ® jest tak samo skuteczny w obrębie innych stawów jak w przypadku stawu kolanowego?

26. Czy FLEXISEQ® można stosować w obrębie stawów innych niż kolanowy?

27. Jak należy przechowywać FLEXISEQ®?

28. Nie osiągnąłem żadnych korzyści w związku ze stosowaniem tych produktów — dlaczego?

29. Czy można stosować balsamy do ciała itd.?

30. Czy produkty FLEXISEQ® można stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią?

31. Czy produkt jest dostępny we wszystkich krajach w Europie?

32. Jaki jest status rejestracji FLEXISEQ®?

33. Która firma wprowadza FLEXISEQ® do obrotu?

34. Gdzie produkowany jest FLEXISEQ®?

35. Komu należy zgłaszać wątpliwości lub problemy związane z produktem?

36. Czy można otrzymać charakterystykę produktu leczniczego dotyczącą FLEXISEQ®?

 

Piśmiennictwo

[i] Kneer W, Seidel EJ, Mazgareanu S, Rother M. J Pain Res 2013;6:743-753
[ii] Conaghan P, Dickson J, Bolten W, Cevc G, Rother M. Rheumatology 2013 Jul; 52(7):1303-12
[iii] Rother M, Conaghan PG. J Rheumatology 2013 2013;40:1742-48
[iv] NICE, 2008. Dokument dostępny na stronie internetowej: www.nice.org.uk/CG059 (data pobrania: 27 lutego 2012 r.).
[v] McKenzie S, Torkington A. Aust Fam Physician 2010;39(9):622–625.
[vi] Coxib and Traditional NSAID Trialists' (CNT) Collaboration. Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet 2013;pii: Q5 S0140-6736(13)60900-9
[vii] Fosbøl EL, Gislason GH, Jacobsen S, et al. Risk of myocardial infarction and death associated with the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) among healthy individuals: a nationwide cohort study. Clin Pharmacol Ther 2009;85:190-7
[viii] Hills BA, Monds MK. Br J Rheumatol 1998;37:143–147.
[ix] Vecchio P, Thomas R, Hills BA. Surfactant treatment for osteoarthritis. Rheumatology 1999;38:1020−1021
[x] Yurdakul S, Baverstock N, Mills J. Localisation of fluorescently labelled drug-free phospholipid vesicles to the cartilage surface of rat synovial joints. ICOOMD, London 2015
[xi] Sprawozdanie z badania klinicznego (kod sponsora CL-033-III-05). IDEA AG, Frankfurter Ring 197a, 80807 Monachium, Niemcy. 15 grudnia 2008 r.
[xii] Rother M, Yeoman G, Ekman E. Doroczny kongres EULAR 2012b Abstrakt nr EULAR12-3375
[xiii] National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), 2010. Osteoarthritis. Dokument dostępny na stronie internetowej: www.niams.nih.gov/health_info/osteoarthritis/ (data pobrania: 27 lutego 2012 r.).
[xiv] Kneer W, et al. Curr Drug Saf 2009;4:5–10.